Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на викиди

  1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
  2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
  3. Постанова КМУ від 13.03.02 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».
  4. Наказ Мінприроди України від 10.02.95 №7 «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».
  5. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.06 №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».

Яндекс.Метрика