Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на викиди

Нижче зазначено повний перелік документації, яка необхідна для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 1. Заява на отримання дозволу. 2. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин. 3. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання. 4. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони. 5. Плани заходів щодо:

  • досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин;
  • охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря;
  • остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан;
  • запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва;
  • здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу.

6. Обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінка витрат, пов’язаних з реалізацією заходів щодо їх створення. 7. Оцінка та аналіз витрат, пов’язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря. 8. Копія публікації в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл. 9. Позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної служби щодо видачі дозволу, який надається суб’єкту господарювання. 10. Лист-повідомлення місцевої районної державної адміністрації, міської ради, селищної ради щодо відсутності зауважень, скарг, пропозицій окремих громадян та громадських організацій щодо виробничої діяльності та отримання дозволу на викиди суб’єктом господарювання.

Яндекс.Метрика