Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Згідно державних санітарних правил планування та забудови населенних пунктів (ДСП-96), затвердженних наказом № 173 МОЗ України від 19 червня 1996 р., встановлено санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри нормативних санітарно-захисних зон для них. У разі організації нових, не вивчених в санітарно-гігієнічному відношенні виробництва та технологічних процесів, а також будівництва (реконструкції) великих підприємств I […]

Дізнатися більше >>

Наказ №108 від 09.03.2006 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З 09.03.2006 N 108 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. за N 341/12215 Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, […]

Дізнатися більше >>

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів

29 березня 2006 р. за N 341/12215 ІНСТРУКЦІЯ про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців 1.Загальні положення 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 302 «Про затвердження […]

Дізнатися більше >>

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на викиди

Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Постанова КМУ від 13.03.02 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи». Наказ […]

Дізнатися більше >>

ПРАВИЛА технічної експлуатації ГОУ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 06.02.2009 N 52 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2009 р. за N 327/16343 ПРАВИЛА технічної експлуатації установок очистки газу I. Загальні положення 1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря», постанов Кабінету Міністрів України від […]

Дізнатися більше >>

ПЕРЕЛІК виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування

Приложение 3 к Инструкции об общих требованиях к оформлению документов, в которых обосновываются объемы выбросов, для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками для предприятий, учреждений, организаций и граждан-предпринимателей ПЕРЕЧЕНЬ производств и технологического оборудования, которые подлежат к внедрению наилучших доступных технологий и методов управления 1. Энергетика и перерабатывающая промышленность: теплосиловые установки, […]

Дізнатися більше >>

Із Закону України про охорону навколишнього природного середовища

Ст. 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища: д) встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів; з) приймає рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств, установ і організацій, […]

Дізнатися більше >>

Із Закону України Про охорону атмосферного повітря

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров»я людей та навколишнє природне середовище. Цей Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в […]

Дізнатися більше >>

Яндекс.Метрика