Дoзвiл нa викиди

Дозвіл на викидиНаша компанія надає послуги з оформлення усіх документів, необхідних щоб отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та подальшого супроводу цих документів у відповідних інстанціях. Ми гарантуємо результат та заощаджуємо Ваші кошти та час. Ми супроводжуємо проектні матеріали у державному управлінні охорони навколишнього природного середовища, СЕС. Ми маємо багаторічний досвід роботи і плідно співпрацюємо з державними установами, завдяки чому Ви отримаєте гарантований результат.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається за умови:
– неперевищення протягом терміну їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки;
– неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;
– дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин.

Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Термін дії Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, становить десять років. У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню, також підлягає корегуванню дозвіл.

Відповідно до п.8 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є: зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця; зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання. Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення дозволу разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозвільного документа.

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволу дозвільний орган на вимогу суб’єкта господарювання видає останньому безоплатно засвідчену ним копію такого дозволу. У разі переоформлення дозвільного документа дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлявся. За переоформлення дозвільного документа у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

Термін дії дозволу становить п’ять років, за умови не виникнення вищезгаданих дій, які можуть привести до корегування проектних матеріалів та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Щоб отримати дозвіл необхідно розробити інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, опублікувати в місцевих засобах масової інформації стисле резюме про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Яндекс.Метрика