Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Згідно державних санітарних правил планування та забудови населенних пунктів (ДСП-96), затвердженних наказом № 173 МОЗ України від 19 червня 1996 р., встановлено санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри нормативних санітарно-захисних зон для них. У разі організації нових, не вивчених в санітарно-гігієнічному відношенні виробництва та технологічних процесів, а також будівництва (реконструкції) великих підприємств I та II класів небезпеки та їх комплексів, що можуть несприятливо впливати на навколишнє середовище та здоров’я населення, розміри санітарно-захисних зон слід встановлювати у кожному конкретному випадку з урахуванням даних про ступінь впливу на навколишнє середовище аналогічних об’єктів, які функціонують у державі та за її кордоном та відповідних розрахунків.
Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об’єктів з новими технологіями, а також зміни цих зон (збільшення чи зменшення) затверджуються при належному обгрунтуванні Головним державним санітарним лікарем України.
Санітарно-захисна зона для підприємств та об’єктів, що проектуються з впровадженням нової технології або реконструюються, може бути збільшена при необхідності та належному техніко-економічному та гігієнічному обгрунтуванні, але не більше, ніж в 3 рази у випадках:
-відсутності способів очищення викидів;
-неможливості знизити надходження в навколишнє середовище хімічних речовин, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів до меж, встановлених нормативами;
-при розташуванні житлової забудови, оздоровчих та інших прирівняних до них об’єктів з підвітряного боку відносно підприємств в зоні можливого забруднення атмосфери.
Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємств або іншого виробничого об’єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.

Яндекс.Метрика